Ο «Μαγυράκος» βρίσκεται στο

Βύρωνα: οδός Αγίας Σοφίας 95 και επί της πλατείας Γ. Κολλημένου

Το τηλέφωνό μας είναι:

211 01 20 686